HOŞGELDİNİZ

Ülkemizde hastalık yükünün başlıca sorumlusu olan kronik hastalıkların önlenmesinde ve yaşlanma sürecini sağlıklı hale getirmede, toplumda beslenme durumunun düzeltilmesi, geliştirilmesi ve sağlığın korunması çabaları büyük önem taşımaktadır. Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır. Günümüzde diyetisyenler, toplumsal ve bireysel sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesinde büyük role sahiptir. Sağlık ve hastalık durumunda Beslenme ve Diyetetik biliminin teorik ve uygulamalı biçimde eğitim ve öğretimini tamamlayarak, disiplinler arası çalışma yaklaşımını benimsemiş, sağlığın önemli bir alanı olan diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip edebilen, sağlığı geliştirmeye katkı sağlayacak bilgi ve donanıma sahip, diyetisyenler yetiştirmek. Bilimsel ve etik değerleri önemseyen, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında etkin rol alabilecek bilgi birikimi ve donanıma sahip mezunlarla toplumun sağlıklı gelişimine katkı sağlamak. Mezunların Çalışma Olanakları Özel ve Kamuya bağlı tedavi kurumları (hastaneler, poliklinikler, diyaliz üniteleri), Toplu Beslenme ile ilgili birimler (fabrikalar, oteller, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kurumları), halk sağlığı hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, spor merkezleri), Araştırma ve Eğitim kurumları Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programını tamamlayan mezunların çalışabileceği alanlardır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )